Na koji način se coaching razlikuje od ostalih suportivnih uslužnih zanimanja?

Coaching se usredotočuje na postavljanje ciljeva, stvarajući rezultate i upravljanje promjenama. Ponekad je od pomoći, u razumjevanju coachinga, znati na koji način se coaching razlikuje od drugih suportivnih uslužnih zanimanja.

  • Terapija se bavi iscjeljivanjem boli, disfunkcijom, i sukobom unutar pojedinca ili u vezama. Naglasak je često na rješavanju problema, poboljšanju sveukupnog psihičkog funkcioniranja i nošenju sa realnošću na emotivno zdrav način. Coaching, s druge strane, podržava osobni i profesionalni razvoj temeljen na samoiniciranoj promjeni u potrazi za određenim djelotvornim ishodom.
  • Mentorstvo: mentor je profesionalac koji obezbjeđuje mudrost i vođenje na osnovu vlastitog iskustva.
    Mentorstvo može uključivati savjetovanje, i coaching. Proces coachinga ne obuhvata savjetovanje, i usredotočuje se, umjesto na pojedince ili na skupine, na postavljanje i dostizanje njihovih ciljeva.

Kako izgleda proces coachinga?


Coaching obično počinje s razgovorom (bilo licem u lice ili putem skypea / telefona) s ciljem procjene pojedinčevih ili poslovnih trenutnih mogućnosti i izazova, određivanjem trajanja coachinga, utvrđivanjem prioriteta za djelovanje i za uspostavljanje određenih željenih rezultata. Naknadne sesije se mogu provoditi osobno ili preko telefona, i za svaku sesiju je prethodno utvrđeno njeno trajanje. Između rasporeda sesija, od pojedinca se može tražiti da ispuni određene aktivnosti, koje podržavaju ostvarenje prioritetnih ciljeva.

Koliko dugo savjetnik/konsultant radi sa pojedincem?


Trajanje coaching partnerstva ovisi od pojedinca ili od potreba i želja tima. Za određene tipove fokusiranog coachinga, period coachinga može trajati od tri do šest mjeseci.