Upoznajte sebe kako biste razvili svoje potencijale

Interakcija između različitih ličnosti može biti čest izvor sukoba. Ti se pak sukobi u velikoj mjeri mogu izbjeći, razumijevanjem i vrednovanjem sebe i ljudskih razlika.

Tri sopstvena područja u kojima se možete razvijati kao ličnost i kao vođa/rukovodilac su:
samosvjesnost, samopouzdanje, samoefikasnost.

Samosvjesnost je sposobnost osobe da u cjelosti spozna osjećaje, porive, i misli koje doživljava unutar sebe u bilo kojem trenutku. Samosvjesnost je temeljna emocionalna kompetentnost. To je naš vodič prema efikasnosti na poslu, stalnoj motivaciji, razvijanju socijalnih vještina vezanih za posao, uključujući i one neophodne za vođenje i timski rad. Kako biste razvili svoju samosvjesnost, trebali biste saznati nešto više o ličnosti, emocionalnoj inteligenciji, empatiji, komunikaciji, stilovima mišljenja i učenja.

Samopouzdanje je izraz koji se koristi u psihologiji a odnosi se na sveukupnu emocionalnu procjenu osobe o njenoj vlastitoj vrijednosti. Izgradnja samopouzdanja i asertivnosti je vjerojatno puno lakša nego što mislite. Saznajte koje su Vaše prednosti i koji je Vaš stil, i koristite ih s ciljem podrške svoje pozicije, ne zasnivajući svoje samopuzdanje na osnovu vanjskih faktora.

Samoefikasnost je mjerilo vlastite sposobnosti za obavljanje određenog zadatka i postizanje cilja.

".. Ali, onaj ko zna, a zna da zna, je mudar čovjek - slijedi ga." (Konfučije)

Da biste razvili svoju samoefikasnost, trebali biste saznati nešto više o motivaciji, postavljanju i realizaciji ciljeva, upravljanu vremenom i stresom. Ali prije svega da biste razvili samoefikasnost morate usvojiti princip samoodgovornosti. Odgovornost u načinu na koji reagujete na sve što Vas okružuje, te time i na ono što Vam se vraća natrag se krije u izboru Vaše percepcije.
Vaša percepcija se zasniva na Vašim vjerovanjima. Ukoliko vjerujete da ne možete, onda i nećete moći! Ovo kobno vjerovanje ograničava proširenje Vaših kapaciteta.

Upitnici za procjenu osobe

Šta biste željeli saznati o sebi? Tip ličnosti?, Koji ste tip unutar tima? Vaš stil upravljanja/ vođenja? ...

Da biste utvrdili preferencije Vašeg tipa ličnosti, i otkrili koje funkcije unutar sebe biste trebali i mogli razviti, ispunite Anketu kognitivnog stila, kojom se dobija 'samo grubi pokazatelj', koji bi Vam mogao dati približan odgovor na pitanje koji je Vaš četvoroslovni kod, prema MBTI ( Myers Briggs-ovom Indikatoru Tipa *).

(Ukoliko vladate engleskim jezikom, možete posjetiti, a nakon utvrđivanja svog četvoroslovnog koda, brojne web stranice, kao što su MBTI & Myers Briggs, Profiles and Characteristics of the 16 Myers Briggs Personality Types koje će Vam pomoći da se upoznate s karakteristikama i sa 16 tipova ličnosti, i ujedno da potvrdite da li se tip, koji ste otkrili ovom " neznanstvenom " anketom," uklapa " ili ne. Ukoliko ne vladate engleskim jezikom, kontaktirajte me i pomoći ću Vam s prevodom.)

* Myers Briggs Type Indicator-Myers Briggs Indikator tipa ( MBTI ) je snažna potpora razvoju potencijala timova i pojedinaca, putem metode čija je svrha razumijevanje i procjena ličnosti, te vrednovanje razlika među ljudima .

Anketa Kognitivnog stila

Izgleda da Vaš pretraživač nema PDF plugin. Ništa strašno, možete kliknuti ovdje i preuzeti PDF fajl.


Na primjer :
tip ličnosti ENFP ( extravert - intuicija - osjećanje - percepcija ) je fokusiran na vanjski svijet, a njegova / njezina metoda za nošenje sa vanjskim svijetom je putem prikupljanja podataka i držanja opcija otvorenim. ENFP preferira da formira svoj pogled/stav i da dobija informacije na osnovu toga šta je on zamislio da stvari mogu značiti, te je prijateljski raspoložen i socijalno osjetljiv. Unutar ENFP tipa ličnosti, dominantna funkcija je N(intuicija), a F (osjećanje) je pomoćna funkcija. Najslabije funkcije tipa ličnosti ENFP a koje treba razvijati su senzornost i prosuđivanje. Zapravo, ličnost ENFP tipa treba poraditi na sagledavanju činjenica i specifičnosti, kako bi ubrzao proces procjene i odlučivanja.

Ukoliko želite saznati šta Vaš četvoroslovni kod znači, kontaktirajte me. Ova konsultacija će biti besplatna.
Kontaktirajte me, i ukoliko želite saznati koji ste tip unutar tima ili koji je Vaš stil upravljanja / sklonost da se Vama upravlja na određeni način, kao i ukoliko želite saznati koji je Vaš stil učenja, komuniciranja, motivacije..?

Ukoliko vladate engleskim jezikom, posjetite link za besplatan Big Five* mini-test (5 min max) koji dajem dalje u tekstu na izvrsnoj web stranici profesora Georgea Boeree (izgovara se Boo-ray), koji će Vam na brz način dati procjenu glavnih pokretača Vaše ličnosti. Ukoliko ne vladate engleskim jezikom, kontaktirajte me i rado ću Vam pomoći s prevodom.

Big Five

 • "Big Five" je pojam koji se obično koristi za model ličnosti, koji opisuje pet temeljnih faktora naše ličnosti . Paul Sinclair je sudjelovao u pokretanju prvog engleskog 'Big Five' profilera 1990.godine, i objavio je članak 'Personality and Performance' u engleskom časopisu Psychological Society.

Savjetovanje za lični razvoj

se fokusira na osposobljavanje i refleksiju, tako da Vi sami donosite odluke i otkrivate svoje potrebe za napredovanjem.

Savjetovanje za lični razvoj u cilju promjene Vašeg života

Ako pogledate različite aspekte Vašeg života - u tome šta je doista važno za Vas - šta vidite? Jeste li sretni ili zadovoljni na svim područjima, ili se osjećate kao da ste zapeli u jednom ili više njih, a želite biti na boljem mjestu? Trebate donijeti neke odluke u vezi svog porodičnog, ili emotivnog života, svoje karijere? Osjećate da trebate povećati svoje samopouzdanje ili motivaciju da biste obavili neke poslove? Da li želite život bez stresa? Ili radite s menadžerom / tj. u organizaciji, koja ima autoritarni stil upravljanja, a Vi trebate doznati načine na koje biste se nosili s menadžerom / organizacijom? Trebate li doznati načine na osnovu kojih biste se oduprijeli bullying-u?

Ovo su neka od najčešćih područja u kojima podržavam svoje klijente kao savjetnik za lični razvoj:

Savjetovanje iz područja odnosa sa drugima :

Naše socijalne interakcije mogu biti izvor ogromnog zadovoljstva ili boli:

Jeste li zadovoljni svojim društvenim životom?

Jeste li okruženi ljudima kojima je stalo do Vas i koji Vas podržavaju u onom sa čime se bavite - ili ste usamljeni ili, još gore, okruženi ljudima koji Vam crpe energiju?

Ukoliko imate partnera, je li Vaš odnos zdrav?

Šta možete učiniti kako bi Vaš odnos s partnerom bio još jači?..

Savjetovanje iz oblasti porodičnog života:

Vaša neposredna i šira porodica može imati značajan utjecaj na Vaš život, Vaše odluke i cjelokupnu sreću:

Jeste li zadovoljni svojim porodičnim odnosima?

Kako sadržajan odnos imate sa svojim partnerom, braćom i sestrama, djecom ili čak Vašom širom porodicom?

Ako je porodica područje života koje je važno za Vas, jeste li zadovoljni s njim?

Imate li sukob s članom porodice, koji želite riješiti?

Savjetovanje iz područja karijere:

Većina ljudi provede otprilike polovinu života na poslu: ta činjenica naglašava važnost toga da biste trebali biti sretni poslom kojim se bavite. Ispod su neka od pitanja koja Vas mogu potaknuti na razmišljanje:

Koliko ste zadovoljni s Vašom trenutnom pozicijom i napredovanjem u karijeri?

Uživate li u svojoj radnoj okolini i u radu sa svojim kolegama?

Da li je Vaš puni potencijal realiziran u Vašem trenutnom poslu?

Jeste li zadovoljni s trenutnom ravnotežom između Vašeg poslovnog i privatnog života?

Savjetovanje za lični razvoj kao dio integriranog pristupa organizacijskom razvoju:

Vještine, metodologije i principi savjetovanja za lični razvoj nude radikalno novi pogled organizacijama, koje su u potrazi za učinkovitom i inovativnom obukom i razvojem rješenja za svoje ljude, menadžere i rukovodioce.

Suština savjetovanja za lični razvoj kao modela za učenje i razvoj omogućuje drugačiji i efikasniji pristup razvoju tradicionalnog 'nematerijalnog kapitala', odnosno zaposlenika- na primjer, pozitivnog ponašanja, integriteta, humanosti, etičnosti, mentorskog rada, kulture, emocionalne zrelosti, itd. - a koji su toliko bitni za uspjeh savremenih organizacija.

Konsultacije namijenjene razvoju vještina (ruko)vođenja

Ljudi, odnosi/relacije, organizacije, (ruko)vođenje, i promjene ponašanja su područja savjetovanja za razvoj vještina (ruko)vođenja.

Fokus konsultacija za razvoj vještina (ruko)vođenja je na razvoju i aktivnostima, koje Vam pomažu da ostvarite potencijal koji je izvan okvira onog potencijala, kojeg opažate.

Tek nedavno su pojedinci i organizacije prepoznale da je njihov dugoročni uspjeh direktno povezan sa kvalitetom njihovih vođa/rukovodioca. U savremenom dobu, kao najvažnije karakteristike za efikasno (ruko)vođenje ističu se stavovi i ponašanja, koja karakteriziraju i odnose se na ljudske vrijednosti. Učinkovitost (ruko)vođenja neraskidivo je vezana za sposobnost vođenja i motiviranja tima.

Lakše je prepoznati nedostatke u efikasnosti kod drugih, nego ih pronaći u nama samima. Međutim, velike vođe prepoznaju važnost kontinuiranog unapređenja i podržavaju koncept organizacije koja cijeni učenje.

Neke od vještina (ruko)vođenja i upravljanja, koje morate posjedovati su:

 1. komunikacija,
 2. teambuilding,
 3. delegiranje,
 4. upravljanje promjenama.

Dakle , tragate li za načinima unapređenja učinkovitosti pojedinačnih vođa i njihovih vještina produktivnosti?

Ili želite unaprijediti svoje vrijeme upravljanja, svoj komunikacijski stil i stil vođenja?

Vi kao vođa /rukovodilac želite pomoć u unapređenju učinkovitosti svojih dužnosti i obaveza, koje se direktno odnose na (ruko)vođenje?

Potencijalni klijenti:

Vođe/rukovodioci

Firme/organizacije

 • oni koji žele naučiti šta je potrebno da se postane veliki vođa.
 • žene na poziciji vođe/rukovodioca, a koje žele razbiti stakleni strop učeći nevidljiva pravila igre.
 • oni koji su na poziciji vođe/rukovodioca dugi niz godina, a koji osjećaju da su jako blizu toga da dožive izgaranje/burn out i stoga im treba pomoć u balansiranju posla / života ili oni kojima treba pomoć u nošenju sa krizama vezanim za dob.
 • menadžment talentiranih, čiji kandidati se planiraju za unapređenje ali im nedostaju vještine vođenja i komunikacije.
 • menadžeri, bez iskustva, a čiji razvoj je od izuzetne važnosti za organizacijski uspjeh.
 • zaposlenici sa dužim radnim stažom, koji se odupiru ili teže nose sa organizacijskim promjenama.
 • strateški mislioci koji žele pokrenuti nove inicijative za svoj odjel ili organizaciju.
 • organizacija koja nastoji da promijeni odnos između zaposlenika i poslodavca, s ciljem većeg angažmana zaposlenika u organizaciji.

Obuka

Obuka za organizacije

Kursevi navedeni u nastavku čine pregled obuka, koje uveliko koriste firmama. Svi kursevi će biti u potpunosti prilagođeni vašoj organizaciji. Stil treninga i coachinga je vrlo praktičan, povezuje teoriju i praksu, tako da možete odmah primijeniti naučeno. Ove obuke će Vam pomoći da poboljšate svoje pouzdanje u ulozi vođe/rukovodioca, osiguravajući Vam vještine, alate i tehnike za razvoj tima i njegove učinkovitosti u takmičenju sa najboljima. Kursevi navedeni ispod se mogu organizirati, u ovisnosti onoga šta izaberete i ocjenite potrebnim, u trajanju od nekoliko sati do tri dana.

MODUL 1 (RUKO)VOĐENJE: komunikacija, upravljanje promjenama, delegiranje i osnaživanje, vještine (ruko)vođenja, teambuilding, prezentacijske vještine

MODUL 2 KOMUNIKACIJA: ličnost, komunikacija, emocionalna inteligencija, stilovi učenja i mišljenja, stilovi i modeli vođenja

MODUL 3 LIČNI RAZVOJ: upravljanje stresom i vremenom, asertivnost, maksimiziranje sopstvenog potencijala

MODUL 4 TEAMBUILDING: uloge unutar tima, razvoj interpersonalnog potencijala i potencijala između grupa, odnosi zaposlenik-poslodavac

MODUL 5 UPRAVLJANJE PROMJENOM: empatija, krug vrlina, utjecaj vanjskih referenci

MODUL 6 DELEGIRANJE: koraci efektivnog delegiranja i (ruko)vođenja, planiranje cilja, nivoi delegiranja

MODUL 7 SAMOPOUZDANJE: asertivnost, rješavanje sukoba, šta je i kako izgraditi svoje samopouzdanje

MODUL 8 SAMOEFIKASNOST: motivacija, postavljanje i realizacija ciljeva, upravljanje stresom i vremenom

MODUL 9 STRATEŠKO UPRAVLJANJE: provedba i ostvarenje strategije

MODUL 10 UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA: razvoj zaposlenih, evaluacija radnog učinka, izlazni intervjuu, razgovor za posao, opis radnog mjesta